ออกแบบโลโก้ พักยก

ชื่อแบรนด์:พักยก DATE:2018-03-21 SERVICES:ออกแบบโลโก้
เราได้รับคอนเซ็ปโลโก้ดังนี้ "คอนเซ็ปโลโก้คือ เป็นร้านนั่งเล่นมีบริการดื่มบรรยากาศชิวๆ ส่วนมากลูกค้าจะเป็นผู้ชายเลยอยากให้เหมือนสนามมวยมีระฆังมวยที่กำลังตีเพื่อบอกว่าพักยก" โลโก้ที่ออกแบบมานี้ใช้สำหรับแปะที่บรรจุภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่จดจำรวมถึงทำป้ายร้านต่างๆ ได้อีกดัวย ขอบคุณ>>>แบรนด์ พักยก ที่วางใจใช้บริการของเรา
สนใจ ติดต่อทาง LINE สนใจ ติดต่อทาง FACEBOOK