ออกแบบโลโก้ กุ้งสะเดิด

ชื่อแบรนด์:กุ้งสะเดิด DATE:2018-01-16 SERVICES:ออกแบบโลโก้
เราได้รับคอนเซ็ปโลโก้ดังนี้ "เป็นร้านขายกุ้ง ต้องการรูปกุ้งที่มีคาแล็คเตอร์เลียนแบบหนังเรื่องแอมไฟแตงค์กิ้วเลิฟยู ดูกวนๆนิดๆ น่ารักหน่อยๆ สามารถไปทำป้ายไฟได้" โลโก้ที่ออกแบบมานี้ใช้สำหรับแปะที่บรรจุภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่จดจำรวมถึงทำป้ายร้านต่างๆ ได้อีกดัวย ขอบคุณ>>>แบรนด์ กุ้งสะเดิด ที่วางใจใช้บริการของเรา
สนใจ ติดต่อทาง LINE สนใจ ติดต่อทาง FACEBOOK