ออกแบบโลโก้ ชอบใจไอสกรีม

ชื่อแบรนด์:ชอบใจไอสกรีม DATE:2018-03-16 SERVICES:ออกแบบโลโก้
เราได้รับคอนเซ็ปโลโก้ดังนี้ "ต้องการโลโก้ที่เป็นรูปหนุมาน น่ารักๆ เพราะมันเป็นไอศรีมสีก็คงสีขาวเหมือนหนุมานเล่นตัวหนังสือให้ดูหน้าทานสดชื่น" โลโก้ที่ออกแบบมานี้ใช้สำหรับแปะที่บรรจุภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่จดจำรวมถึงทำป้ายร้านต่างๆ ได้อีกดัวย ขอบคุณ>>>แบรนด์ชอบใจไอสกรีม ที่วางใจใช้บริการของเรา
สนใจ ติดต่อทาง LINE สนใจ ติดต่อทาง FACEBOOK