ออกแบบโลโก้ บ้านยายจุก

ชื่อแบรนด์:บ้านยายจุก DATE:2018-03-16 SERVICES:ออกแบบโลโก้
เราได้รับคอนเซ็ปโลโก้ดังนี้ "ต้องการโลโก้ที่มีรูปคุณยายจุกโดยให้วาดเป็นการ์ตูนล้อมีความอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่ใจดีโดยโลโก้นี้สามารถใช้งานได้หลากหลาย และผลิตภัณฑ์หลักเป็นของแห้ง" โลโก้ที่ออกแบบมานี้ใช้สำหรับแปะที่บรรจุภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่จดจำรวมถึงทำป้ายร้านต่างๆ ได้อีกดัวย ขอบคุณ>>>แบรนด์บ้านยายจุก ที่วางใจใช้บริการของเรา
สนใจ ติดต่อทาง LINE สนใจ ติดต่อทาง FACEBOOK